Bokens Titel: Kontaktkontraktet - En bok om människans samspel med hunden

Författare: Eva Bodfäldt

Förlag: Mio Production

Utgivningsår: 2001

Bokens Innehåll:
Eva Bodfält är en välkänd hundkonsult med devisen Empati-Vänskap-Ansvar. I sin bok ”Kontaktkontraktet” tar hon upp många olika delar i utbytet människa/hund och sätter tyngdpunkten på den viktigaste delen i utbytet: Kontakten. Utan kontakt kan man inte uppnå någonting över huvud taget, och alltså måste kontakten vara den viktigaste delen i inlärningen! Utan kontakt ingen kommunikation! Redan tidigt i boken poängterar Eva att alla hundraser och individer är olika och att det inte finns något ”framgångsrecept” som man kan applicera på alla hundar. Det är oerhört viktigt att hundägaren själv lär känna sin hund och dess behov och egenheter.

Hur får man då en god kontakt med sin hund? Eva går igenom en mängd olika saker som påverkar relationen mellan förare hund: Hur agerar du mot din hund? Är du trött och irriterad eller glad och rolig? Varför tycker inte min hund att just jag är rolig, medan alla andra kan vara jättespännande? Svaren ligger i att använda sig av rätt kroppsspråk, bara jobba när man känner sig i balans och att erbjuda hunden rolig och meningsfull sysselsättning vid samvaron! Eva ger också tips på olika övningar som man kan använda sig av för att stärka kontakten.

Hur sker inlärning och hur kan man använda sig av inlärningsteorierna vid praktiskt träningsarbete? Det får vi lära oss i kapitlet om inlärning. Eva går in på allt från klassisk betingning till klickerträning. Hon talar också om vikten av att ha rätt belöning och att variera belöningen. Vi får oss också ta del av några case-studies om inlärning och aktivering och ges tips i belöningsteknik.

Att köpa hund är ju en djungel av frågeställningar och Eva guidar oss igenom allt ifrån val av ras till val av uppfödare och kombination av hane/tik. Nästa kapitel guidar oss i hur man skall lägga upp hemtagningen av den lilla valpen. Vad man bör planera och tänka på för att ge valpen en så bra start som möjligt!

Nästa del i boken behandlar några av hundspråkets viktigaste delar: Hur hälsar du, Avståndsminskande signaler, Leken, Kontroll eller konflikt och Varför morrar hunden? Alla dessa delar går att härleda till hundens språk. Genom att ha en god uppfattning om varför hunden har ett visst beteende samt själv vara medveten om sitt eget beteende kan man hjälpa sin egen hund på ett bättre sätt. Samtliga kapitel innehåller också case-studies och tips på hur man kan hjälpa en hund som har det svårt i en viss situation.

Kapitlet Korrigeringar tar upp hur och när man bör korrigera. Eva betonar mycket noga att korrigeringar inte skall ges i tid och otid utan bygga på en naturlig kommunikation mellan människa och hund. En korrigering kan vara ett ”NEJ” som utdelas när hunden TÄNKER utföra något som den inte får. Det gäller alltså att kunna läsa sin hund så bra att man kan bryta innan ett felaktigt beteende uppstår. Erbjud sedan ett alternativt handlingssätt för hunden som är positivt. Naturligtvis skall man heller inte korrigera om det inte är ett tydligt initiativtagande till en förbjuden aktion.

Sista delen av boken är inriktad mot lydnadsövningarna ”Gå fint i koppel”, ”Inkallning”, ”Stanna”, ”Sitt” och ”Ligg”. Eva visar hur man lär in momenten på ett glädjefyllt sätt, men också de problem som kan uppstå och hur man löser dessa.

Personlig uppfattning om boken:
Boken ”Kontaktkontraktet” är något så unikt som en helgjuten guide i hur du får en trevlig hund!

Eva går inte in på djupet på teorier eller hundspråk, men hennes stora kunskap ligger som en aura över hela innehållet. Hon vet vad hon vill trycka på och hon har lätt att uttrycka sig skriftligt. Något som jag uppfattade som mycket sympatiskt var hennes konstanta poängterande av hundens egenskaper av ras- och individuell karaktär.

Rekommenderas varmt, både för underhållande läsning och att ha som praktisk guide när någon specifik situation i inlärning eller lättare problem uppkommer.

Bildmaterialet i boken kräver också en extra eloge! Det är inte något överflöd med bilder, men de som förekommer är humoristiska och träffande. Rekommenderas varmt och helhjärtat!