Bokens Titel: Hur lär hunden?

Författare: Ingrid Tapper

Förlag: Bilda Förlag

Utgivningsår: 2002

Bokens Innehåll:
I boken ”Hur lär hunden?” strukturerar Ingrid Tapper hundens inlärningsprocess genom ett flertal frågeställlningar.

Under ”Vad lär sig hundar?” tar Ingrid upp vad det egentligen är som inlärning handlar om och att inlärningen snarare är att kombinera befintliga beteenden på ett nytt sätt, ändra frekvensen på ett beteende eller utföra beteendet i en annan situation än vad hunden hade varit kapabel till utan träning. Hon delar upp kapitlet i uppfostran, lydnadsmoment och nosarbete och påvisar skillnaderna i arbetsbehov och typ av arbete hos olika raser. Hon exeplifierar också alla de olika typer av nosarbete som en hund kan syssla med från enkelt spårarbete till lavinhundar och röksökhundar.

Varför lär sig då hundar och när lär de sig? Hunddjuret är ju opportunist och de lär för att skaffa sig fördelar. De är också sociala flockdjur och det kräver också en god anpassningsförmåga. De lär sig från den dag de föds och inlärningen fortsätter hela livet. Vid 5-6 månaders ålder har valpen samma inlärningskapacietet som en vuxen hund, men inte samma koncentrationsförmåga.

Vem är det då som lär hundar det de lär sig? Ja, det börjar redan när valpen föds och den får de första intrycken av sin mamma. Tiken är den första tiden den främsta läraren för valpen, men kompletteras snart av andra hundar (om det finns någon i hemmet) och familjens medlemmar. Kullsyskonen är ovärderliga lärare (utan att veta om det) och det är viktigt med närheten i hundfamiljen för att valpen skall lära sig hundspråket på rätt sätt. Hundens egen nyfikenhet och opportunism är också en god lärare. En nyfiken hund kan lära sig mycket på egen hand - på både ont och gott! Att du själv tar på dig en stor del av att hjälpa hunden med inlärningen av rätt beteenden är viktigt för att den skall fungera på ett tillfredsställande sätt i familjen.

I ”Hur lär sig hundar?” går Ingrid igenom det som fysiskt händer i hundens hjärna vid inlärning och hur dess kort- och långtidsminne fungerar. Prägling och socialisering är exempel på långtidsminnen som sitter för livet. Deklarativt minne (kommer ihåg hur någon speciell person eller djur brukar uppträda) och procedurminne (t ex klättra, simma, saker som är inlärda men som sedan känns helt naturliga) gås igenom. Även instiktshandlingar som kan liknas vid prodcedurminnen behandlas. En kort genomgång av olika inlärningstyper finns med i detta kapitel: associativ inlärning, klassisk betingning och operant betingning. Latent inlärning, prägling och socialisering, habituering samt inlärning genom insikt behandlas också.

Men vad krävs egentligen för at hundens ska lära sig något? Jo, den måste vara motiverad och det blir man genom att man erbjuds något fördelaktigt för att delta i aktiviteten (eller så är aktivieteten i sig motiverande). Vad som motiverar just din hund är individuellt och det gäller också att hitta rätt motivationsnivå för hunden måste också kunna koncentrera sig. Koncentrationsförmågan är oerhört viktig vid all typ av inlärning och det gäller att skapa en situation som är fördelaktig för hundens koncentration och att träna i korta pass.

Vad finns det för hinder för inlärning? Här finns naturligtvis många olika faktorer men alla leder fram till fenomenet stress. Att ha en för hög stress fungerar inte i inlärningssituation, men å andra sidan får den heller inte vara för avslappnad och utan fokus. Att kunna styra hundens stress, men ha en låg grundstress är det optimala vid inlärning.

Boken avslutas med kapitlet ”Vilka hundar lär sig bäst?”. Tyvärr finns det inget svar på denna fråga, utan man får helt enkelt tänka på vad just den specifika hundrasen är riktad mot avelsmässigt. Vill du ha en hund som är duktig på att jaga så bör du inte välja en bruksras och vice versa. Varje hundras är unik och har sin speciella inlärningstyp att falla tillbaka på!

Personlig uppfattning om boken:
En mycket lättläst och lättfattlig bok i inlärningens grunder. Ingrid går igenom den mest grundläggande teoribildningen om hundens inlärning och delar upp kapitlen genom enkla frågeställningar. Det gör att boken är lätt att orientera sig i och gör den också mer strukturerad.

Det enda som jag kanske inte riktigt faller för med boken är att den ibland går väl lätt in på varje ämne utan att få riktigt det djup som man gärna vill ha. Å andra sidan är det inte heller syftet med boken.

En bok som jag rekommenderar varmt till alla som vill ha en baskunskap i hundens inlärningförmåga och hur inlärningen går till.