Bokens Titel: Hundens vanligaste sjukdomar

Författare: Monika Stavenborn

Förlag: Utbildningsförlaget Brevskolan/Naturia

Utgivningsår: 1984

Bokens innehåll:
I boken ”Hundens vanligaste sjukdomar” beskriver veterinär Monica Stavenborn de vanligaste åkommorna som kan drabba människans bästa vän hunden.

Genom enkelt sammanfattande rubriker guidas vi genom de symptom som hunden kan drabbas av och de åtgärdsprogram som vi bör vidta i de olika situationerna. Allt ifrån handfasta tips om sårrengöring och kloklippning till akutsituationer som t ex ormbett eller magomvridning, beskrivs.

En del av boken tar dessutom upp grundläggande allmänvård som pälsvård, tandrengöring och kloklippning, vilket varje hundägare bör känna till. Även förebyggande veterinärvård och de olika vaccinationer man bör ge sin hund redovisas.

Boken avslutas med en tabell över vanliga sjukdomssymptom och vilka sjukdomar dessa symptom indikerar, samt hur du själv bör agera i en dylik situation.

Personlig uppfattning om boken:
Boken är en grundläggande guide i de åkommor och trauma som våra hundar kan drabbas av/hamna i. I mitt tycke en alldeles utmärkt bok att sätta i händerna på en nybliven hundägare i utbildningssyfte.

För egen del känns dock boken väldigt förenklad, men med tanke på dess syfte som framförallt en guide är den helt OK. Den tillförde dock ingen ny kunskap till den kunskapsbank som jag själv redan byggt upp i ämnet.

Tabellen i boken slut över vanliga sjukdomssymtom tycker jag är alldeles för förenklad. Många av de symptom som anges och beskrivs kan mycket lätt förväxlas med något annat. Som exempel på detta hävdar Monica att symptomen ”blodig diarré, avmagring, blodbrist ev stark klåda” tyder på att hunden drabbats av hakmask. Naturligtvis finns dessa symptom vid angrepp av just denna tarmparasit, men ett flertal av symptomen kan också uppkomma vid t ex betydligt allvarligare tarminfektioner eller ärftliga sjukdomar. Samma typ av generalisering förekommer vid ett flertal symptombeskrivningar.

Vi får väl hoppas att den rådige läsaren konsulterar sin veterinär istället för att sätta sin tilltro till denna bok – som en grundläggande guide passar den dock bra!