Bokens Titel: Hundens Lagbok

Författare: Gösta Westerlund

Förlag: Bruuns Bokförlag

Utgivningsår: 2001

Bokens Innehåll:
I boken ”Hundens Lagbok” går Gösta Westerlund igenom den lagstiftning som gäller oss och våra hundar.

Han börjar boken med den lagstiftningen som skyddar våra djur (Djurskyddslagen och Djurskyddsförordningen) och de sanktioner som kan drabba den som inte följer lagen.

I delen ”Tillsynen över våra djur” tags det strikta ansvar som gäller vid hundägande upp. Även jaktlagen, jaktförordningen, miljöbalken och vad som gäller vid rastning av hundar diskuteras. Alla detaljer är inte reglerade i lag utan ”sedvänja” eller ”lokal reglering” kan föreligga.

Införsel och återinförsel av hund är något som får allt större aktualitet med tanke på globalisering och EU-inträdet. Här får man reda på vad som gäller vid framförallt återinförsel och vilka vaccinationer, avmaskning, veterinärintyg mm soom krävs för att detta skall fungera.

Skadeståndsansvaret och djuren som förmögenhet behandlas i slutet av boken, och det är viktigt att tänka på att hunden behandlas som en vara i skadeståndslagstiftningen. Dock kan det känslomässiga värdet ge ett utökat värde utöver det faktiska!

Boken avslutas med en summering av den viktigaste lagstiftningen på området.

Personlig uppfattning om boken:
Boken är relativt lättläst med tanke på det område det behandlar. Det är dock en bok vars främsta användningsområde är som uppslagsbok, och det är inte den första bok jag skulle rekommendera till en nybliven hundägare.

I bokhyllan har den dock sin plats att fylla om man behöver uppdatering i en viss fråga, och att ha som grund för kunskapen om de lagar och förordningar som gäller.