Bokens Titel: Hälsoråd för Hund 2003

Författare: Birgitta Molin

Förlag: BM-Djurhälsoråd

Utgivningsår: 2003 (14:e upplagan. Första upplagan utkom 1985)

Bokens Innehåll:
Boken Hälsoråd för Hund 2003 är en guide i hundens grundläggande egenvård och en hjälp för att kunna göra enkel diagnostik på hundens symptom. Boken går enkelt igenom hundens kropp, vad hundens apotek bör innehålla och hundens medicinering, vad man bör tänka på inför veterinärbesöket samt vad olika symtom på hunden kan tyda på. Samtlig information är sakligt, enkelt formulerad och ger ofta handfasta råd om vilka preparat man kan använda för enklare problem eller vad symptomen kan tyda på och om veterinärkontakt bör tas.

Boken avslutas av en sammanfattning av de regler som gäller vid införsel av hund från olika länder samt en praktisk alfabetisk ordlista som fungerar som register för bokens olika nyckelord och områden.

Personlig uppfattning om boken:
Den nyutkomna utgåvan (2003) av Hälsoråd för Hund är en fantastiskt bra grundguide i hundens mest vanligt förekommande åkommor och den egenvård som man själv bör göra på sin hund.

För den vanliga hundägaren räcker boken alldeles utmärkt att ha hemma i hundapoteket - den innehåller all den allmäninformation som man behöver för att själv kunna göra en grundbedömning av hundens eventuella symtom och allmänkondition. Råden i boken är handfasta och ger många bra tips på tillvägagångssätt och enklare självbehandling. Den ger också tydliga direktiv om när man bör kontakta en veterinär och vilka symptom som kan tyda på livshotande tillstånd (förgiftning, allvarlig sjukdom, ormbett mm).

Sammanfattningsvis vill jag säga att någon bättre hälsoguide finns inte på marknaden och det till en mycket överkomlig penning (ca 50:-).