Bokens Titel: Från Valp till Vuxen Hund

Författare: Åsa Ahlbom

Förlag: Åsa Hund & Ord

Utgivningsår: 2000 (andra omarbetade upplagan)

Bokens Innehåll:
Åsa Ahlbom är en mycket kunnig instruktör och en av pionjärerna inom området individuell träning med rasanpassning samt valpkurser.

I sin bok ”Från Valp till Vuxen Hund” beskriver Åsa den utveckling som valpen genomgår från valpstadiet till färdigvuxen och mogen hund. Hon lägger speciell tyngdpunkt på vikten av att anpassa inlärnning och träning till den egna rasen och den speciella individens personlighet.

Boken börjar med en genomgång av hundens ursprung och beteenden som te x hierarki, familjegruppering, jaktbeteende och revirbeteende.

Nästa kapitel i boken behandlar valpens behov och Åsa betonar vikten av att vila/sömn, närhet och ömsesidig respekt är en förusättning för att inlärning och lydnadsträning skall fungera. Åsa går också igenom vikten av socialisering med andra hundar och miljöträning.

Att det finns stora rasskillnader är något som Åsa vill lyfta fram, och vikten av att respektera dess olika egenskaper både i lynne och arbetssituationen. Ge hunden möjlighet att jobba med något som den har ärftlig fallenhet för och kräv inte mer än vad den klarar av!

Kommunikation och hundens språk behandlas i ett eget kapitel och Åsa går också in på valpens utveckling och inlärningsförmåga. Här poängterar hon att tiden hos uppfödaren präglar valpen för livet. Det är därför väldigt viktigt att välja en seriös uppfödare som vet vad valpen behöver under den första tiden.

Hur blir man då en bra hundägare? Här skriver Åsa att kunskapstörst, respekt för hunden, tydlighet och lugn är egenskaper som indikerar att du klarar av ett hundägarskap. Komplettera med god tid, tålamod och ge kärlek så har du goda chanser att erbjuda din hund ett bra liv.

Kapitlen som följer i boken guidar den nyblivna hundägaren genom valpens första tid och behov, förebyggande hälsovård och rumsrenhet. Ett eget kapitel behandlar lek- och aktivering och där skriver Åsa att vissa lekar skapar mer stress än den ger aktivering. Låt valpen leka med jämnspelta hundkamrater och aktivera gärna själv med lugn och omtanke. Tänk på att aktiveringen gärna får var rasanpassad!

Även lekkamrater i form av både barn och andra hundar behandlas och Åsa ger många god om hur tillsynen skall ske för att både barn och hundar skall kunna umgås på ett bra sätt. Kontakten med andra (trevliga och socialt kompetenta) hundar är en förutsättning för att valpen skall kunna lära sig ett rikt och riktigt hundspråk. Det är viktigt att beskydda valpen så den inte blir utsatt för övergrepp av andra hundar, men samtidigt får den inte överbeskyddas!

Promenader, motion och linträning diskuteras också. Åsa tycker att linträning är något som man skall använda ofta, mycket (t om inomhus med den s ka ”slipsen”) och börja med tidigt.

Bokens nästa del går djupare in i delar som redan nämnts: Miljöträning, inlärning och ledarskap, att sätta tydliga gränser samt förtroende i laddade situationer. Här går Åsa in på varje del i detalj och beskriver hur man praktiskt tränar och vad man bör tänka på i de olika scenarierna.

De avslutande kapitlen behandlar frågor som är typiska för den nyblivna hundägaren: Varför nafsar min valp i kläder och händer? Varför tuggar den eller bär den föremål? Hur får jag valpen att inte hoppa upp på människor? Valpens vara eller inte vara i möbler, samt tiggeri och skällande. Även att vara ensam hemma, att stanna på tomten samt att gå fint i koppel diskuteras. Åsa har många praktiska råd och hon betonar återigen rastillhörighet och naturlig fallenhet för vissa ovanor. Det kanske inte går att bota felbeteendet, men kanske att minska frekvensen!

Boken avslutas med en ordlista med många ollika hundtermer som har använts i boke
n.

Personlig uppfattning om boken:
Boken är oerhört gedigen och innehåller en stor mängd kunskap, goda råd och praktiska tips. Boken är lätt skriven och känns ganska lättläst i förhållande till det tunga innehållet. För det är mycket som kommer plats i denna bok. Åsa hinner med att både ge översikt och gå in på djupet i en mängd frågor. Samtidigt poängterar hon hela tiden att inga metoder är statiska utan skall anpassas efter den egna hundens personlighet och rastillhörighet. Det märks att Åsa har en stor kunskapsbas att ösa ur och det lyser ur texten med all tydlighet.

Men tyvärr håller det goda innehållet inte hela vägen ut eftersom boken har några få, men tydliga brister. Layouten är tung och bilderna är rent löjeväckande! Varför är alla hundar illustrerade som nallar med knappögon och människorna med likadana döda knappögon?

Jag tror att denna bok hade vunnit MYCKET på en annan layout med mer luft och fotade bilder istället för barnsliga teckningar. Risken är att många som skulle kunna få mycket ut av denna bok blir avskräckta innan de ens har börjat läsa!

En oerhört bra bok innehållsmässigt, som skulle må mycket bättre i en luftigare layout och med ett annat bildval!