Bokens Titel: Etologiboken- om hundars beteende

Författare: Ingrid Tapper

Förlag: Bilda Förlag

Utgivningsår: 2002

Bokens Innehåll:
I Etologiboken börjar etologen Ingrid Tapper med att presentera den moderna hunden, dess ursprung och utveckling. Hon börjar med att beskriva Linnés och Darwins idéer och guidar oss vidare mot Pavlov och Skinners experiment och teorier. Tinbergen och Lorenz lanserade nya och banbrytande studier i mitten av 1900-talet och dessa belönades tillsammans med von Frisch Nobelpris för sina upptäckter 1972. Genom detta prestigefyllda pris för sina studier av instinktshandlingar blev etologi ett känt begrepp och erkänd vetenskap över hela världen. Även i modern tid finns kända namn i etologikretsar: här i Sverige som t ex Peter Jensen och Kenth Svartbergh och i ett världsperspektiv Fuller, Scott, Broom och Alcook. Forskning pågår och många nya rön är i sikte!

Ingrid går vidare in på olika begrepp och begreppsdefinitioner av t ex: Beteende, instinkt, funktionskretsar, stimulus, tröskelvärde, motivation, drift mm. Hon drar också paralleller mellan vargen och hunden och kallar hunden för en ”modifierad varg”.

I del två i boken går Ingrid igenom hundens fysiska attribut och hur de skiljer sig (men även liknar människan). Här tar hon t ex upp att skillnader mellan syn, hörsel och luktsinne och påpekar att när hunden har ”satsat” på luktsinnet har människan ”satsat” på synen.

Kommunikationen mellan hundar och hundar/människor har fått ett eget kapitel. Här poängterar Ingrid vikten av att vara tydlig i sitt kroppsspråk mot våra hundar. De läser nämligen mer på kroppen än något annat. Hon visar också hur hunden själv använder sig av sitt kroppsspråk och mimik som tillsammans utgör basen för ”hundelska”. Även gnyende, ylande och skällande ingår i hundens sätt att förmedla sig med omvärlden.

I kapitlet ”parningsbeteende och valputveckling” går Ingrid först igenom de ritualer som hunden använder vid parning och den inverkan som detta har på flocken. Hon följer också valputvecklingen från nyfödd till hunden är helt mogen ålder av 2,5-3 år. Hon påpekar att valpen under denna period går igenom flera olika faser som kräver lite extra inlevelse hos oss människor för att de skall få så god hjälp som möjligt.

Inlärning är något som ligger Ingrid varmt om hjärtat och kapitlet om inlärning behandlar olika inlärningstyper såsom motorisk inlärning, habituering, klassisk betingning och operant betingning. Även latent inlärning,prägling och härmning diskuteras.

Motivation är ett måste för att inlärningen skall fungera - det är ett faktum som Ingrid gärna poängterar i sitt kapitel om just motivation. Motivationen är dock olika för alla hundar och det gäller att finna det som motiverar just din egen hund.

Rädsla och aggression diskuteras i kapitlet om emotioner och här visar man på att det i många fall är nedärvbara egenskaper, men som dock kan på- eller avföras hunden genom olika händelser och erfarenheter.

I kapitlet om stress redovisar Ingrid Seyle's ”the general adaption syndrom - GAS” som innehåller faserna; mobilisering, adaption och Utmattning, där hunden i den sista fasen kan dö. Stress enligt Seyles teori är en kroppslig förekomst, men von Holst sätter stress i en annan aspekt: hanterbarheten. Han menar på att stress endast är farlig för organismen om den inte är hanterbar. Två individer som utsätts för samma stress kan alltså få helt olika stressyndrom då den ena kan hantera situationen, medan den andra är helt oförmögen till detta. Att kunna påverka sin omgivning och situation är en förutsättning för att stressen inte skall bli negativ!

Ingrid går också igenom vad som kan stressa hunden och vilka beteenden som hunden kan få i en stressad situation (t ex stereotypi, överslagshandlingar, pendlande beteenden, inlärd hjälplöshet).

Att hunden är ett flocklevande djur är vi alla medvetna om, men vad innebär det för för- och nackdelar? För hunden innebär det stora fördelar att leva tillsammans med människan och det är framförallt dessa som har gjort hunden till ”människans bästa vän”. I vilt tillstånd är det fördelar i jakten och vid uppfödningen av ungarna som framförallt har styrt gruppsamverkan. Den viktiga jakten ägnas det också ett helt kapitel åt och de delar som ingår i jaktbeteendet. Något att tänka på är att dagens hundar använder sig av delar av jaktbeteendet i sitt dagliga liv och framförallt i speciella arbetssituationer.

Vad skiljer då vargen från hunden - är den en barnsligare varg? Vargen är ju en opportunist som utnyttjar och tillvaratar situationen när den dyker upp. Hunden är en ännu bättre opportunist både genom avel och genom inlärning. Att anpassa sig har blivit nyckeln till framgång och många gånger har dessutom de mest opportunistiska individerna fått möjlighet att föröka sig. Beteendena har dock inte varit lika lätta att förändra genom avel som utseendet och det har fört med sig att vi idag har många hundraser som inte liknar vargen det minsta, men som har de flesta beteendena intakta! I varje hund bor det en varg!

Boken avslutas med en redovisning av de olika arterna som finns i hunddjurens familj, dess olika företräden och levnadsförutsättningar. I slutordet poängterar Ingrid vikten av att alltid ha i minnet hundens ursprung och dess förutsättningar med tanke på detta. Hunden är en varg i domesticerad kropp!

Personlig uppfattning om boken:
När jag första gången läste Etologiboken tänkte jag: Äntligen! Äntligen en bok som har mycket teori att falla tillbaka på, äntligen en bok med gediget innehåll! Den är fantastiskt välarbetad och genomtänkt och tar också upp ofta bortglömda delar som t ex hundens fysiska förutsättningar och hur dessa påverkar hunden i vardagen. Den ger också en mängd begreppsdefinitioner och förklaring till dessa.

Ingrid har lyckats göra etologin lättare att komma åt, men den är fortfarande inte lättåtkomlig och det är väl den enda nackdel som jag kan finna med boken. Detta är inte den första bok som jag skulle sätta i händerna på en nybliven hundägare - den är helt enkelt för avancerad.

Som en vidareutbildning och som grundbok i etologins begrepp och idéer är den dock utmärkt och den tål att läsas flera gånger. Boken är också rikligt och väl illustrerad med talande bilder som verkligen är till hjälp och nytta!

Rekommenderas varmt till dig som vill lära dig mer om hunden, dess ursprung, språk och förutsättningar, men kräver en viss grundkunskap för att den inte skall kännas för tung.