Bokens Titel: Djurens Beteende och Orsakerna till det

Författare: Per Jensen

Förlag: LTs Förlag

Utgivningsår: 1993

Bokens innehåll:
Varför ser djurens beteende ut som det gör? Hur mycket är nedärvda respektive förvärvade beteenden och kunskaper? Hur påverkas de djur som lever i fångenskap av både sin situation och sina grundläggande beteenden? Alla dessa frågor och några till besvarar Per Jensen i sin bok ”Djurens Beteende”.

Per börjar sin resa bland djurens beteenden hos den beteendevetenskapliga och etologins förfäder. Vi guidas från det antika Greklands Aristoteles via Darwin (utvecklingslärans fader) till Spalding (den glömda pionjären). Behavioristerna Skinner och Watson samt naturalisterna Lorentz och Tinbergen avslutar resan.

Vi får en snabb guidning i djurens sinnen och sinnesorgan, samt en genomgång av inlärningsmodeller (klassisk betingning, operant inlärning), motivationsgrunder (inre förutsättningar t ex hunger, sexuell drivkraft), beteendemodeller och evolutionskriterier.

Nästa del av boken ägnas åt djurens liv och leverne: Hur de lever tillsammans i gruppbildningar och dynamiken hos dessa gruppbildningar fungerar: Kommunikation, rangordning mm.

Boken har tagit fasta på de teorier som Lorentz och Tinbergen började bygga på. Man påvisar varje arts behov och motivation samt ”förprogrammerade” beteenden.

Ett kapitel ägnas också åt att påvisa de besvär som djur som inte får leva ut den inre motivationen (sina behov) får i form av beteendestörningar och stressymtom.

Slutligen ägnar Jensen en stor del av boken åt att beskriva naturliga och även onaturliga beteenden hos våra vanligaste domesticerade djur: kor, höns, får, katter, hundar, grisar, hästar, päls- och försöksdjur. Jensen ställer ständigt frågan ”Hur kan vi förbättra de domesticerade djurens vardag genom att ta hänsyn till dess naturliga beteenden?”.

Personlig uppfattning om boken:
Boken är mycket matnyttig och läsvärd då den lättfattligt och på ett beskrivande sätt visar på både den teoretiska bakgrunden till djurens beteende och den realitet som domesticerade djur möter idag – en realitet som många gånger går tvärs emot deras naturliga insikter.

För mig var boken en ”ögon-öppnare” för de domesticerade djurens vardag.

Att Jensen dessutom reder ut vetenskapliga begrepp med både exempel och beskrivningar ger extra plus.

En god bok som ger en bra insyn i etologins grunder med inriktning mot våra vanligaste husdjur. Mycket läsvärd!